Zašto postati članom?

 
  • Povoljnije cijene foto izleta i putovanja u organizaciji Kluba
  • Sudjelovanje na Klupskim fotografskim natječajima
  • Mogućnost izlaganja na međunarodnim izložbama na kojima sudjeluje Klub
  • Mogućnost izlaganja u galeriji Fotokluba Zagreb ukoliko Likovna sekcija kluba procijeni da radovi zadovoljavaju kriterije
  • Druženje u ugodnoj atmosferi uz razgovor o fotografiji
 

Učlanjenjem u Klub članovi stječu pravo na iskaznicu Kluba. Uz predočenje članske iskaznice članovi imaju sljedeće popuste:

FINI PRINT j.d.o.o. – printing service, Jadranska 24, 10000 Zagreb

- Mob: 099 249 2521, Email: printfini@gmail.com

- Fineart i photoart print na vrhunske HahneMuehle materijale, kaširanje, uokviravanje

Brigita Foto - Antuna Jakića 5, www.brigitafoto.com, biljana@brigitafoto.com, 095 534 4166, 10 % popusta na usluge izrade fotografija i za fotografiranje za osobne dokumente

• izrada fotografija - Foto studio centar, Ilica 34

• izrada fotografija - Foto Badrov, sve poslovnice

• izrada fotografija - Digital EFKE, Hondlova 2

• kupovina fotografske opreme - Pentax - tvrtka Neo Orbis

• kupovina fotografske opreme - Canon - tvrtka KSU

• kupovina fotografske opreme - Tamron, Olympus i Nikon - tvrtka Bratulić

FOTO OPREMA d.o.o. , Klenovac 3, 10000 Zagreb

Mob: 091 385 4012, Email:kmehicic@vip.hr

-Fujifilm aparati i oprema, Nikon aparati i oprema, rasvjeta i ostala oprema, HahneMuehle inkjet materijali za print fotografija, alu okviri za fotografije, slike i grafike

• kupovina razne fotografske opreme (stativi, torbe i ostali pribor) - tvrtke Neo Orbis i Bratulić

• kupovina u trgovini Prizma, popust iznosi od 5 - 15% ovisno o tipu proizvoda

• izrada fotografija u trgovini Studio Škljoc koji se nalazi u podrumu objekta kroz koji vodi prolaz između Tkalčićeve i Radićeve. Ovisno o količini izrađenih fotografija popust se kreće od 10% na više

• kupovina fotografskih baterija - Eneloop - tvrtka Neo Orbis

Senka Jurković Gros - Ljubav na obrazu

Kako postati članom?

Članom Fotokluba Zagreb postaje se ispunjenjem pristupnice te uplatom članarine koja iznosi (godišnje):

za zaposlene - 300,00 kn

za učenike, studente, umirovljenike i nezaposlene - 150,00 kn

Članarina se uplaćuje na račun Kluba : IBAN HR95 2360 0001 1015 5956 6

Prilikom plaćanja u poziv na broj navedite svoj OIB.

Također, sve ovo možete obaviti i osobno u prostorijama Kluba u radno vrijeme.

Maja Golac - Lice i naličje

Zvonimir Rendeli - Family tree

Ispunite online pristupnicu!

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, stavljanjem oznake X uz svaku od ponuđenih opcija dajem privolu Fotoklubu Zagreb, Ilica 29, Zagreb, OIB: 26028100809 (u daljnjem tekstu: Klub), da kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje moje osobne podatke iz članske pristupnice.
Osobni podaci mogu se koristiti samo za navedene svrhe. Navedenim osobnim podacima pristup imaju zaposlenici Kluba, kojima je to nužno zbog prirode posla kojeg obavljaju. Navedeni osobni podaci mogu se dostavljati trećim osobama bez moje privole samo u slučajevima koji su propisani zakonom. Osobni podaci obrađivat će se ručno i automatiziranim putem, uz poštivanje odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka, važećih propisa i Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Kluba. Podaci će se čuvati sve dok postoji pravni temelj za njihovu obradu (privola). Potpisom ove privole izjavljujem da imam više od 16 godina te da je moja privola valjana u smislu važećih propisa. Potpisom ove privole potvrđujem da privolu dajem dobrovoljno te da sam upoznat sa činjenicom da navedene podatke nisam dužan dati. Potpisom ove privole potvrđujem da sam upoznat: - da u svakom trenutku, bez obrazloženja i besplatno, imam pravo povući privolu i zatražiti prestanak daljnje obrade navedenih osobnih podataka, - da imam pravo ishoditi potvrdu o obrađivanju mojih osobnih podataka, izvršiti uvid u svoje osobne podatke i zatražiti njihov ispis, kao i zatražiti ispravak, dopunu ili brisanje svojih osobnih podataka, te podnijeti pritužbu nadležnom tijelu. Potvrđujem da sam upoznat da se za sve informacije vezano za obradu mojih osobnih podataka i ostvarivanje prava (uključujući i pravo na povlačenje privole) mogu pisanim putem obratiti Klubu na adresu: Ilica 29, 10.000 Zagreb ili na: e-mail: fkz@fotoklubzagreb.hr

Valentina Bunić - The nuke

Izleti, izložbe, predavanja...

Obaveze članova

Prema statutu Fotokluba Zagreb članovi kluba obvezni su:

-pridržavati se odredbi statuta i drugih akata koje donosi Skupština i druga tijela Kluba

-izvršavati preuzete obaveze i zadaće u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba, odnosno sudjelovati u programu rada Kluba sukladno svom potencijalu i posvjedočenim postignućima

-čuvati i podizati ugled Kluba

-djelovati na tehničkom i fotografskom obrazovanju mladih te poticati fotografsko stvaralaštvo mladeži i ostalih članova u Klubu

-predlagati mjere i aktivnosti radi što učinkovitijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća Kluba, te pokretati rasprave o pojedinim djelatnostima Kluba

-odgovorno provoditi odluke i zaključke tijela Kluba

-plaćati članarinu

-koristiti imovinu i stručnu pomoć tijela i ostalih članova Kluba sukladno propisima, programu rada i odlukama tijela Kluba

-skrbiti o razvitku i promicanju fotografske kulture i stvaralaštva

Tamara Gkikas - Self portrait with the twist