Nagrađene i primljene fotografije za izložbu ‘Cest is d’best 2023’

Nagrađene i primljene fotografije za izložbu ‘Cest is d’best 2023’

Rezultati žirija odabranih fotografija za izložbu 27. Međunarodnog uličnog festivala ‘Cest is d’best 2023.’

Žiri je bio u sastavu:Miljenko Marotti, Neda Rački i Tvrtko Ujević,

čestitamo nagrađenim i primljenim autorima:

Rbr Ime Prezime Naziv
1 Slavko Drobnić The Bubbleman (1. nagrada)
2 Jurica Cvitanić Lutka na koncu (2. nagrada)
3 Katarina Ferek Petrić Zeleni balon (3. nagrada)
4 Đorđe Bojanić Pred publikom (Pohvala)
5 Mary Crnković Pilaš Whoopsie (Pohvala)
6 Filip Pavić Sole Purpose (Pohvala)
7 Doris Barić Cowboy Dancer
8 Doris Barić Master of Motion
9 Doris Barić Tune of the Day
10 Josip Biro likes
11 Josip Biro moja frizura
12 Josip Biro znatiželja
13 Đorđe Bojanić Našli se zajedno
14 Đorđe Bojanić Pink Robot
15 Đorđe Bojanić Zagrljaj 03
16 Mary Crnković Pilaš Mimicry (Belj)
17 Mary Crnković Pilaš Up
18 Jurica Cvitanić Zagrebački bubnjari
19 Marko Delivuk Klaun Katastrofa 1
20 Marko Delivuk Klaun Katastrofa 3
21 Julija Domac Ples
22 Slavko Drobnić 1.2 MACH
23 Slavko Drobnić R N R
24 Slavko Drobnić Simply Lovely
25 Katarina Ferek Petrić Kugla
26 Katarina Ferek Petrić S vatrom
27 Đurđica Kocijančić Kiss za tebe
28 Đurđica Kocijančić Trik s kuglom
29 Željko Novaković Dugonja
30 Željko Novaković Nije žedan
31 Filip Pavić Great Balancing Act
32 Filip Pavić Opposites Attract
33 Filip Pavić Tangled
34 Roberta Petlevski Marioneta
35 Vesna Pleše Idem gore!
36 Vesna Pleše Malo mi za sreću treba
37 Vesna Pleše Que sera, sera
38 Vesna Špoljar Aura
39 Vesna Špoljar Curica
40 Vesna Špoljar Ovo sam ja, Gita
41 Vesna Špoljar U svom svijetu
42 Vlasta Štalekar Povjerenje
43 Vlasta Štalekar Snaga
44 Petar Zidar 1. Luka bez teksta
45 Katarina Žitko Ispod prozora
46 Katarina Žitko Magični
47 Katarina Žitko U plamenu