Otvorene prijave za 38. Zagreb Salon​

Otvorene su prijave za međunarodnu izložbu fotografija koja ima tradiciju od 1910. godine. Međunarodni žiri će dodijeliti 73 nagrade i pohvale, a rok za prijavu je 12.9.2018.

Teme:

SLOBODNA u boji

SLOBODNA crno bijela

ULIČNA u boji ili crno bijela

PORTRET u boji ili crno bijela

Žiri:

Miljenko Marotti, EFIAP/p, Hrvatska

Petar Sabol, EFIAP/g, Hrvatska

Andreja Ravnak, EFIAP/g, KMF FZS, Slovenija

NAGRADE:

– FIAP plava značka za najuspješnijeg autora Salona

– FIAP zlatna, srebrna i brončana medalja, 3 FIAP vrpce za svaku temu

– PSA zlatna, srebrna i brončana medalja, 3 PSA vrpce za svaku temu

Fotoklub Zagreb dodjeljuje zlatnu, srebrnu i brončanu medalju te tri Pohvale za svaku temu.

-Jedan autor može primiti samo jednu nagradu u pojedinoj temi.

Ukupno 73 nagrade i pohvale!!!

rok za prijavu: 12.9.2018

prijave na: Zagreb Salon prijave

Propozicije natječaja:

38. Zagreb Salon Međunarodna izložba fotografije